Henkilötietojen käyttötarkoitusten dokumentointi tietovarannoille

Critical
High
Normal
Low

Henkilötietojen käsittely on lainmukaista ainoastaan, mikäli jokin tietosuoja-asetuksen määrittämistä oikeusperusteista toteutuu. Organisaation on pystyttävä viestimään käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste rekisteröidylle sekä tarvittaessa valvontaviranomaiselle.

Dokumentaation on sisällettävä vähintään:

  • käsittelyn oikeusperuste sekä tarvittavat lisätiedot
  • tahot, joille käsittelyä on ulkoistettu
  • liittyvät tietoaineistot
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
6. Käsittelyn lainmukaisuus
GDPR
18.1.4: Privacy and protection of personally identifiable information

Seloste käsittelytoimista -raportin julkaisu ja ylläpito

Critical
High
Normal
Low

Seloste käsittelytoimista on kirjallinen kuvaus organisaation tekemästä henkilötietojen käsittelystä.

Selosteen laatiminen on pakollista, mikäli joku seuraavista toteutuu:

  • organisaatiossa on yli 250 työntekijää
  • henkilötietojen käsittely ei ole satunnaista
  • henkilötietojen käsittely aiheuttaa todennäköisesti riskin rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille
  • käsiteltävät henkilötiedot sisältävät erityisiä tietoryhmiä tai rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja

Seloste on pidettävä ajan tasalla. Se toimii myös ensimmäisen tason tapana arvioda käsittelyn lainmukaisuutta, joten se on pyydettäessä toimitettava valvontaviranomaiselle.

Digiturvamallissa "Seloste käsittelytoimista" on oma raporttinsa, joka muodostuu automaattisesti dokumentaatio-osioihin kerättyjen tietojen perusteella.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
30. Seloste käsittelytoimista
GDPR
A.7.2.8: Records related to processing PII
ISO 27701
No items found.