Prosessi käsittelyn vastustamiseen

Critical
High
Normal
Low

Rekisteröidyille tulisi tarjota selkeä keino, jolla he voivat esittää vastalauseen henkilötietojen käsittelylle.

Toteutustapa käsittelyn vastustamiseen voi vaihdella, mutta sen tulisi olla linjassa tarjottavan palvelun käyttötavan suhteen (esim. verkkopalveluissa myös käsittelyn vastustamisen tulisi olla mahdollista verkossa).

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
A.7.3.5: Providing mechanism to object to PII processing
ISO 27701
TSU-19.4: Rekisteröidyn oikeudet - Tietojen oikaiseminen, poistaminen, siirtäminen, käsittelyn rajoittaminen ja vastustaminen
Julkri
No items found.