Tavoitteet henkilötietojen minimointiin sekä käsittelyn rajoittamiseen

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on tunnistettava erilaiset käsittelytilanteet, joissa voi olla tarpeen rajoittaa henkilötietojen käsittelyä sekä henkilötietojen määrää suhteessa niiden käyttötarkoituksiin. Tämä voi sisältää mm. tunnistamisyhteyksien poistoa ja muita tiedonkäsittelyn rajoittamistekniikoita.

Organisaation tulisi määrittää ja dokumentoida rajoittamistavoitteet tietojenkäsittelylle ja tavoitteiden toteuttamiseen käytettävät mekanismit.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
A.7.4.4: PII minimization objectives
ISO 27701
No items found.