Tietoaineistojen arkistointi- tai tuhoamisprosessit

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla tulee olla kuvaus tietoaineiston sisällön säilytysajasta sekä arkistoon siirtämisestä, arkistointitavasta ja arkistopaikasta tai tuhoamisesta. Tietoaineiston säilytysajan päättymisen jälkeen tietoaineistot on arkistoitava tai tuhottava viipymättä tietoturvallisella tavalla.

Kun tuhotaan tietojärjestelmien sisältämiä tietoja, seuraavat seikat olisi huomioitava:

  • sopiva tuhoamistapa (esim. ylikirjoitus, kryptografinen pyyhintä) valitaan toiminnalliset ja lakisääteiset vaatimukset huomioiden
  • tarpeellisuus todisteiden säilyttämiselle tiedon tuhoamisesta käsitellään
  • hyödynnettäessä kolmansia osapuolia tietojen tuhoamiseen käsitellään todisteiden vaatiminen sekä tuhoamisvaatimusten sisällyttäminen toimittajasopimuksiin

Tietoaineiston arkistointi- tai tuhoamisprosessi määritellään dokumentaation yhteydessä ja tietoaineiston omistaja vastaa sen toteutuksesta.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
PR.IP-6: Data destruction
NIST
A.7.4.5: PII de-identification and deletion at the end of processing
ISO 27701
No items found.