Henkilötiedon siirtoperusteiden dokumentointi relevanteille kumppaneille

Critical
High
Normal
Low

Tietosuoja-asetus määrittelee edellytykset henkilötietojen lainmukaiselle siirtämiselle EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Organisaatio dokumentoi kaikki tietosiirrot ja niissä sovellettavat siirtoperusteet. Tietosiirtoja voi syntyä esimerkiksi tietojärjestelmän, tietoja käsittelevän kumppanin tai tietoluovutuksen vastaanottajan sijainnin perusteella.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
44. Siirtoja koskeva yleinen periaate
GDPR
45. Siirto tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella
GDPR

Perusteet henkilötietojen siirtämiseen lainkäyttöalueiden välillä

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio on tunnistanut mahdolliset lainkäyttöalueiden väliset henkilötietojen siirrot.

Henkilötietojen siirroille lainkäyttöalueiden välillä on tunnistetut ja dokumentoidut oikeusperusteet.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
A.7.5.1: Identity basis for PII transfer between jursdictions
ISO 27701
No items found.