Tallenteet henkilötietojen siirroista kolmansille osapuolille

Critical
High
Normal
Low

Organisaation tulisi tallentaa henkilötietojen siirrot kolmanislle osapuolille ja kolmansilta osapuolilta. Organisaation olisi myös varmistettava asiaan kuuluvien tahojen yhteistyö myös tulevaisuudessa rekisteröityihin liittyvien velvotteita koskevien pyyntöjen toteuttamisen mahdollistamiseksi.

Siirtoja koskevissa tallenteissa on huomioitava tietojen minimoinnin periaate ja säilytettävä vain varsinaisesti tarvittu tieto.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
A.7.5.3: Records of transfer of PII
ISO 27701
A.8.5.3: Records of PII disclosure to third parties
ISO 27701
No items found.