Tietojen poistoprosessit ja "oikeus tulla unohdetuksi"

Critical
High
Normal
Low

Kun kyse ei ole tietosuoja-asetuksen määrittelemistä erityistilanteista, mutta jokin seuraavista perusteista täyttyy, rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistetuksi:

  • käsittely on perustunut suostumukseen (eikä muuta perustetta käsittelylle ole) ja rekisteröity peruu suostumuksensa
  • rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinoinnin tarkoituksiin tai käyttää vastustamisoikeuttaan muutoin, eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
  • henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä

Tiedostamme, missä tilanteissa "oikeus tulla unohdetuksi" toteutuu toiminnassamme. Olemme suunnitelleet toimintatavat näitä tilanteita varten, jotka voivat sisältää mm.:

  • tavat, joilla rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista
  • tavat, joilla tietopyynnön lähettäjän henkilöllisyys tarkistetaan
  • henkilöt, jotka auttavat rekisterin yhteyshenkilöä pyynnön käsittelyssä
  • tavat, joilla tiedot poistetaan turvallisesti ja pysyvästi sekä rekisteröityä tiedotetaan
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
17. Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
GDPR
A.7.3.6: Access, correction and/or erasure
ISO 27701

Sopimusperusteisesti käsiteltävien henkilötietojen rajoitukset markkinoinnissa ja mainostamisessa

Critical
High
Normal
Low

Organisaation tulisi varmistaa, että sopimusperusteisesti käsiteltyjä henkilötietoja ei käytetä markkinointiin tai mainostamiseen ellei siihen ole etukäteissuostumusta rekisteröidyltä.

Suostumusta markkinointiin ja mainostamiseen ei voi käyttää ehtona palvelun saamiselle.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
A.8.2.3: Marketing and advertising use
ISO 27701
No items found.