Asiakaslähtöinen kuvaus tarjottujen pilvipalvelujen henkilötietojen palautus-, siirto- ja hävitysprosesseista

Critical
High
Normal
Low

Tarjottuihin pilvipalveluihin liittyvät henkilötiedot tulee hävittää asianmukaisesti ja tallennusrajoitusperiaatteita noudattaen. Hävittäminen voi sisältää tietojen palauttamisen asiakkaalle pyynnöstä, siirtämisen toiselle yritykselle (esim. sulautumisen seurauksena) tai joko tuhoamisen, anonymisoimisen tai arkistoinnin turvallisesti.

Organisaatiolla tulee olla selkeä kirjallinen kuvaus henkilötietojen säilytysajasta sekä palautus-, siirto- ja hävitysmekanismeista. Tämä kuvaus tulee olla asiakkaan saatavilla.

Tätä kuvausta käyttämällä asiakkaan tulee pystyä ymmärtämään, kuinka organisaatio varmistaa, että sopimuksen nojalla käsitellyt henkilötiedot poistetaan (myös minkä tahansa sen alihankkijan toimesta) kaikista tallennuspaikoista (mukaan lukien esim. varmuuskopiointitarkoitukset) heti, kun ne on poistettu. ei ole enää asiakkaalle välttämätön.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
A.10.3: PII return, transfer and disposal
ISO 27018
A.8.4.2: Return, transfer, or disposal of PII
ISO 27701
No items found.