Järjestelmälokien dokumentointi itse ylläpidetyille tietojärjestelmille

Critical
High
Normal
Low

Järjestelmälokien kehityksen tulee pysyä järjestemän kehityksen mukana ja mahdollistaa esim. tarvittava häriötilanteiden selvitys. Kuvaamme tietojärjestelmälistauksen yhteydessä, minkä järjestelmien suhteen vastuu lokituksen toteutuksesta on itsellämme. Näiden järjestelmien suhteen dokumentoimme:

  • mitä tietoja lokiin tallentuu
  • kuinka pitkään lokin tiedot säilytetään
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
I10: Turvallisuuteen liittyvien tapahtumien jäljitettävyys
Katakri
12.4.1: Event logging
ISO 27001

Pilvipohjaisten tietojärjestelmien seuranta

Critical
High
Normal
Low

Pilvipohjaisia tietojärjestelmiä käytettäessä organisaation tulee pyytää palveluntarjoajalta tietoja kunkin järjestelmän valvontamahdollisuuksien selvittämiseksi.

Pilvipalveluita tarjoaessaan palveluntarjoajana organisaation tulee tarjota asiakkaalle ennakoivasti seurantavalmiuksia ja niihin liittyvää dokumentaatiota. Tämä sisältää esim. kyvyn valvoa, käytetäänkö palvelua alustana tai vektorina hyökätäkseen muihin tai kyky tarkkailla tietovuotoja palvelussa.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
CLD 12.4: Logging and monitoring
ISO 27017
CLD 12.4.5: Monitoring of Cloud Services
ISO 27017
No items found.