Verkon asetusten yhdenmukaisuuden tarkistaminen virtuaalisten ja fyysisten verkkojen välillä

Critical
High
Normal
Low

Ympäristöissä, joissa on virtuaalisia ja fyysisiä kerroksia, verkkokäytäntöjen epäjohdonmukaisuus voi aiheuttaa esimerkiksi järjestelmäkatkoksia tai viallisen kulunvalvonnan.

Organisaation on varmistettava, että virtuaalisten verkkojen määritykset ovat fyysisten verkkojen määrityskäytäntöjen mukaisia. Verkkomäärityksen tulee vastata käytäntöjä riippumatta siitä, mitä keinoja määritykseen käytetään.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
13: Viestintäturvallisuus
ISO 27017
CLD 13.1: Network security management
ISO 27017
No items found.