Asiakkaan virtuaaliympäristöjen erottelu suhteessa tarjottuihin pilvipalveluihin

Critical
High
Normal
Low

Pilvipalveluita tarjottaessa pilvipalveluasiakkaan virtuaaliympäristö tulee erottaa ja suojata muista asiakkailta ja asiattomilta henkilöiltä.

Tämän varmistamiseksi organisaation tulee varmistaa pilvipalvelun asiakastietojen, virtualisoitujen sovellusten, käyttöjärjestelmien, tallennustilan ja verkon asianmukainen looginen erottelu.

Erottelun tulisi myös varmistaa pilvipalvelun tarjoajan sisäisen hallinnon erottaminen pilvipalveluasiakkaiden käyttämistä resursseista.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
CLD 9.5.1: Segregation in virtual computing environments
ISO 27017
No items found.