Digipalvelutarjonnassa käytettävien virtuaalikoneiden kovennukset

Critical
High
Normal
Low

Kovettaminen on käytäntö, jolla vähennetään järjestelmän haavoittuvuutta vähentämällä sen hyökkäyspintaa.

Virtuaalikoneita määritettäessä organisaation on varmistettava, että koneet on kovennettu esimerkiksi käyttämällä / sallimalla vain tarvittavia portteja, protokollia ja palveluita. Kaikissa virtuaalikoneissa on oltava myös tekniset suojatoimenpiteet, kuten haittaohjelmien torjunta ja lokikirjaus.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
CLD 9.5.2: Virtual machine hardening
ISO 27017
No items found.