Tapahtuneiden tietoturvahäiriöiden käsittelyprosessi ja dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Kaikki tietoturvahäiriöt käsitellään johdonmukaisesti, jotta tietoturvaa voidaan parantaa tapahtuneen perusteella.

Häiriöiden käsittelyprosessissa:

  • vahvistetaan raportoitu häiriö (tai todetaan tarpeettomaksi kirjata ylös)
  • dokumentoidaan häiriön tyyppi ja syy
  • dokumentoidaan häiriöön liittyneet riskit
  • käsitellään riskit, mikäli häiriön perusteella niiden käsittelyä täytyy päivittää
  • määritellään ja dokumentoidaan toimenpiteet riskien pienentämiseksi tai päätös niiden hyväksymisestä
  • määritellään tahot, joille on tärkeää tiedottaa käsittelyn tuloksista (myös organisaation ulkopuoliset)
  • määritetään tarve häiriön jälkianalyysille
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
T06: Turvallisuuspoikkeamien hallinta
Katakri
32. Käsittelyn turvallisuus
GDPR

Tietoturvatapahtumien lajittelun varmistaminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on määriteltävä toimintatavat, joiden avulla havaitut tietoturvatapahtumat pystytään selkeästi lajittelemaan. Lajittelun avulla on pystyttäjä priorisoimaan tapahtumat vakavuuden ja mahdollisen vaikutuksen mukaan.

Lajittelun perusteella on tarkoitus tehostaa tietoturvatapahtumien tutkimista ja arviointia, jotta esimerkiksi häiriöön vastaaminen saadaan tarvittaessa käyntiin nopeasti.

Toimintatavat voivat koostua yleisistä prosesseista, teknisistä työkaluista tai koneoppimista hyödyntävistä algoritmeistä. Toimintatapoja on tarkasteltava säännöllisesti, jotta vahvistetaan niiden toimivuus ja sopivuus käyttötarpeisiin.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
DE.AE-2: Analyze detected events
NIST
6.2 (MIL1): Analyze Cybersecurity Events and Declare Incidents
C2M2
No items found.