Tapahtuneiden tietoturvahäiriöiden käsittelyprosessi ja dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Kaikki tietoturvahäiriöt käsitellään johdonmukaisesti, jotta tietoturvaa voidaan parantaa tapahtuneen perusteella.

Häiriöiden käsittelyprosessissa:

  • vahvistetaan raportoitu häiriö (tai todetaan tarpeettomaksi kirjata ylös)
  • dokumentoidaan häiriön tyyppi ja syy
  • dokumentoidaan häiriöön liittyneet riskit
  • käsitellään riskit, mikäli häiriön perusteella niiden käsittelyä täytyy päivittää
  • määritellään ja dokumentoidaan toimenpiteet riskien pienentämiseksi tai päätös niiden hyväksymisestä
  • määritellään tahot, joille on tärkeää tiedottaa käsittelyn tuloksista (myös organisaation ulkopuoliset)
  • määritetään tarve häiriön jälkianalyysille
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
T06: Turvallisuuspoikkeamien hallinta
Katakri
32. Käsittelyn turvallisuus
GDPR

Tietoturvahäiriöiden ensimmäisen tason reagointiprosessi

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio on määritellyt prosessin ja siihen osallistuvan tiimin, jonka avulla tietoturvahäiriöihin reagoidaan pikaisesti ja sopivat jatkotoimet päätetään johdonmukaisesti.

Ensimmäisen tason reagointiprosessissa vähintään:

  • pyritään tehokkaasti vahvistamaan todettu häiriö
  • päätetään tarpeesta välittömään reagointiin
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
16.1.4: Assessment of and decision on information security events
ISO 27001
DE.AE-4: Impact of events
NIST
No items found.