Verkkolaitteiden vastuun määrittäminen

Critical
High
Normal
Low

Eri verkkolaitteille on määritetty omistajat, joiden vastuulla on varmistaa, että verkoissa käsiteltävät tiedot ja niihin liittyvät palvelut on suojattu luvattomalta pääsyltä. Vastuu verkkolaitteista on tarvittaessa erotettava muista liittyvistä vastuista.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
13.1.1: Network controls
ISO 27001
PR.AC-5: Network integrity
NIST

Kriittisille verkkopalveluille on määritelty vaaditut turvajärjestelyt

Critical
High
Normal
Low

Kriittisten verkkopalvelujen tarvitsemat turvajärjestelyt, kuten turvallisuusominaisuudet, palvelutasot ja hallintavaatimukset, on huolellisesti määritelty ennakkoon. Verkkopalveluja ovat mm. liitännät, verkot ja verkon turvallisuusratkaisut (esim. palomuurit).

Verkkopalvelujen turvallisuusominaisuudet voivat olla mm. seuraavanlaisia:

  • vaadittu turvallisuuteen liittyvä teknologia, kuten todennus, salaustekniikka ja verkkoyhteyden hallintakeinot
  • verkkopalvelujen suojatun yhteyden edellyttämät tekniset parametrit
  • verkkopalvelun käyttökriteerit, jotka rajoittavat pääsyä verkkopalveluun tai sovelluksiin tarvittaessa
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
13.1.2: Security of network services
ISO 27001
15.2.1: Monitoring and review of supplier services
ISO 27001

Verkon käyttöloki ja prosessi asiattoman verkkoliikenteen havaitsemiseen

Critical
High
Normal
Low

Verkon käytöstä syntyy asianmukaista lokia, jotta mahdollistetaan tietoturvallisuuden kannalta olennaisten toimenpiteiden havaitseminen.

Verkkoliikenteen normaali tila (liikennemäärät, protokollat ja yhteydet) on tiedossa. Poikkeamien havaitsemiseksi on olemassa menettely, jolla verkkoliikenteen normaaliin tilaan nähden eroavat tapahtumat (esimerkiksi poikkeavat yhteydet tai niiden yritykset) pyritään havaitsemaan.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
I11: Poikkeamien havainnointikyky ja toipuminen
Katakri
12.4.1: Event logging
ISO 27001
No items found.