Haittaohjelmien havaitsemis- ja korjausohjelmien valinta ja käyttö kaikissa laitteissa

Critical
High
Normal
Low

Valitaan ja asennetaan haittaohjelmien havaitsemis- ja korjausohjelmat keskitetysti ja päivitetään ne säännöllisesti tietokoneiden ja tietovälineiden ennaltaehkäisevää tai säännöllistä tutkimista varten.

Ohjelmien tulisi tarkastaa ainakin seuraavat asiat:

  • verkon tai tallennusvälineen kautta saapuneet tiedostot tarkistetaan haittaohjelmien varalta ennen käyttöä
  • sähköpostiliitteet ja ladatut tiedostot tarkistetaan haittaohjelmien varalta ennen käyttöä
  • verkkosivustot tarkistetaan haittaohjelmien varalta
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
I09: Haittaohjelmasuojaus
Katakri
12.2.1: Controls against malware
ISO 27001

Haittaohjelmajärjestelmän automaattinen päivittyminen ja ajaminen

Critical
High
Normal
Low

Haittaohjelmien suojaukseen käytetyt järjestelmät tarkistavat ja asentavat päivitykset automaattisesti halutuin väliajoin ja ajavat myös halutut tarkistukset valitulla frekvenssillä ilman käyttäjän toimia.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
I09: Haittaohjelmasuojaus
Katakri
12.2.1: Controls against malware
ISO 27001

Kriittisiä liiketoimintoja tukevien järjestelmien säännöllinen haittaohjelmatarkistus

Critical
High
Normal
Low

Kriittisiä liiketoimintaprosesseja tukevien järjestelmien ohjelmistot ja aineistosisältö katselmoidaan säännöllisesti haittaohjelmien paikallistamiseksi. Kaikki luvattomat tiedostot ja muutokset tutkitaan muodollisesti.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
12.2: Protection from malware
ISO 27001
12.2.1: Controls against malware
ISO 27001

Useamman toimittajan haittaohjelmajärjestelmän käyttö

Critical
High
Normal
Low

Käytämme aina useamman toimittajan haittaohjelmajärjestelmää, jotta todennäköisyys havaita haittaohjelmia paranee.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
12.2: Protection from malware
ISO 27001
12.2.1: Controls against malware
ISO 27001
No items found.