Jälkianalyysi tietoturvahäiriöille

Critical
High
Normal
Low

Mikäli häiriön ensisijaisen käsittelyn perusteella on vaikeaa tunnistaa tietoturvahäiriön lähde, suoritetaan häiriölle erillinen jälkianalyysi, jossa lähde pyritään tunnistamaan.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
16.1.6: Learning from information security incidents
ISO 27001
ID.RA-4: Impacts on business
NIST

Häiriöiden säännöllinen jaksottainen analysointi ja häiriöistä oppiminen

Critical
High
Normal
Low

Tietoturvahäiriöiden analysoinnista ja ratkaisemisesta saatua tietämystä olisi hyödynnettävä tulevien häiriöiden todennäköisyyden vähentämisessä ja niiden vaikutuksen pienentämisessä.

Organisaatio analysoi säännöllisesti tapahtuneita häiriöitä kokonaisuutena. Tässä prosessissa tutkitaan häiriöiden tyyppiä, määrää ja kustannuksia tavoitteena tunnistaa toistuvia ja vaikutuksiltaan merkittäviä häiriöitä.

Mikäli reagointia vaativia toistuvia häiriöitä tunnistetaan, niiden perusteella:

  • luodaan uusia tai laajennetaan olemassaolevia tietoturvan hallintatehtäviä
  • tarkennetaan tai laajennetaan tähän aihepiiriin liittyvää tietoturvaohjeistusta
  • luodaan häiriöstä case-esimerkki, jota käytetään henkilöstön kouluttamiseksi vastaaviin tilanteisiin reagoimiseksi tai niiden välttämiseksi
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
16.1.6: Learning from information security incidents
ISO 27001
PR.IP-7: Protection processes
NIST
No items found.