Tietoaineistojen dokumentointi tietovarannoille

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on ylläpidettävä listaa sen hallinnoimiin tietovarantoihin sisältyvistä tietoaineistoista.

Dokumentaation on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

  • Aineiston käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät ja muut keinot
  • Keskeiset tietoryhmät aineistossa (ja sisältääkö henkilötietoja)
  • Tietojen säilytysaika (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)
  • Tarvittaessa tieto aineistojen arkistoinnista / hävittämisestä (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
T07: Tietojen luokittelu
Katakri
4 luku, 13 §: Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus
TiHL

Tietovarantojen listaus ja omistajien nimeäminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on ylläpidettävä listaa hallinnoimistaan tietovarannoista sekä nimetyistä omistajista. Omistaja vastaa varannon tietojen täydentämisestä sekä mahdollisista muista digiturvatoimenpiteistä, jotka liittyvät tiiviisti tietovarantoon.

Tietovarantoihin liittyvä dokumentaatio sisältää mm. seuraavia tietoja:

  • Tietovarantoon liittyvät vastuut
  • Tietojen käyttötarkoitukset (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)
  • Tietoaineistot, joista tietovaranto muodostuu (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)
  • Tietojen säännönmukaiset luovutukset (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)
  • Tarvittaessa tieto tietovarannon sidoksesta toimintaprosesseihin
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
2 luku, 5 §: Tiedonhallintamalli ja muutosvaikutuksen arviointi
TiHL
6. Käsittelyn lainmukaisuus
GDPR

Hallinnollisten tietovirtojen kuvaaminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on kuvattava viestintään liittyvät hallinnolliset tietovirrat. Hallinnollisten tietovirtojen kuvaus täydentään järjestelmien välisten integraatioiden kuvaamista.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
ID.AM-3: Communication and data flows
NIST
No items found.