GDPR

Tietojen siirrot kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille

Vaatimuskategoriaan liittyvät vaatimukset

No items found.

Esimerkkejä vaatimuksiin liittyvistä tehtävistä

Klikkaa itsesi yksittäisen vaatimuksen näkymään nähdäksesi kaikki kohtaan liittyvät sisällöt.

Henkilötietojen siirtoperusteiden säännöllinen arviointi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Tietosuoja-asetus määrittelee edellytykset henkilötietojen lainmukaiselle siirtämiselle EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Organisaatiomme on luonut toimintatavat, joilla tietojen siirrot tunnistetaan ja niiden peruste sekä dokumentoidaan että arvioidaan. Tietosiirtoja voi syntyä esimerkiksi tietojärjestelmän, tietoja käsittelevän kumppanin tai tietoluovutuksen vastaanottajan sijainnin perusteella.


Kumppanilistauksen ylläpito

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on ylläpidettävä listaa kumppaneista, joilla on pääsy luottaumuksellisiin tietoihin. Järjestelmätoimittajat sekä henkilötietojen käsittelijät listataan erillään muista sidosryhmistä.

Listauksia on tarkasteltava säännöllisesti, jotta ne ovat tarkkoja, ajantasaisia ja johdonmukaisia.

Tietojärjestelmien dokumentointi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on ylläpidettävä listaa käytetyistä tietojärjestelmistä.

Dokumentaatio sisältää vähintään seuraavat tiedot:

  • Järjestelmään liittyvät vastuut ja sen käyttötarkoitus
  • Järjestelmän tietojen sijainti
  • Kuvaus järjestelmän ylläpito- ja kehitysvastuista sekä tähän mahdollisesti liittyvät toimittajat (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)
  • Tarvittaessa tietojärjestelmän pääsyoikeusroolit ja tunnistautumistavat (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)
  • Tarvittaessa liittymät muihin järjestelmiin (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)
GDPRTietojen siirrot kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille

Tietojen siirrot kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille

Tämän vaatimuksen toteuttamiseen liittyvät tehtävät

Alla näet tehtäviä, joiden avulla Digiturvamallissa tämän vaatimuksen toteutusta vastuutetaan ja jalkautetaan. Klikkaa itsesi tehtävän sivulle lukeaksesi toteutuksesta tarkemmin.

Henkilötietojen siirtoperusteiden säännöllinen arviointi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Tietosuoja-asetus määrittelee edellytykset henkilötietojen lainmukaiselle siirtämiselle EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Organisaatiomme on luonut toimintatavat, joilla tietojen siirrot tunnistetaan ja niiden peruste sekä dokumentoidaan että arvioidaan. Tietosiirtoja voi syntyä esimerkiksi tietojärjestelmän, tietoja käsittelevän kumppanin tai tietoluovutuksen vastaanottajan sijainnin perusteella.


Oletko valmis aloittamaan?

Aloita kokeilu tai varaa demo.