Yleinen, riskilähtöinen salauspolitiikka

Critical
High
Normal
Low

Salausratkaisujen tarpeellisuudesta päättäminen nähdään osana kokonaisprosessia, johon sisältyvät riskien arviointi ja muiden hallintatehtävien määrittely.

Organisaatio on laatinut yleisen salauspolitiikan, jota noudatetaan aina tietoa suojattaessa salauksen avulla.

Salauspolitiikka määrittelee:

  • yleiset periaatteet salauksen hallintakeinojen käytölle koko organisaatiossa
  • tarvittavan salaustason määrittelytavat omaisuuden riskien arvioinnin perusteella
  • salauksen käytön mobiililaitteissa
  • tavat salausavainten suojaukseen ja salatun tiedon palauttamiseen avainten kadotessa
  • roolit ja velvollisuudet salaukseen liittyen
  • salauksen vaikutukset muihin tietoturvan hallintajärjestelmän tehtäviin
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
I12: Salausratkaisut
Katakri
10.1.1: Policy on the use of cryptographic controls
ISO 27001
No items found.