Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Laitteiston turvallinen ja harkittu sijoittaminen

Critical
High
Normal
Low

Esimerkiksi tietojenkäsittelyyn käytettävät, sekä muut tärkeät laitteistot, olisi asetettava tiloihin turvallisesti ja harkitusti. Sijoittelun avulla tulee rajoittaa luvatonta pääsyä laitteille.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
Toiminnan jatkuvuuden hallinta
Katakri
F08: Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen
Katakri

Vahva tunnistus erittäin luottamuksellisen tiedon käsittely- tai varastointialueille

Critical
High
Normal
Low

Pääsy alueille, joissa käsitellään tai varastoidaan luottamuksellista tietoa, olisi rajoitettava vain valtuutettuihin yksilöihin toteuttamalla asianmukainen pääsynhallinta, esim. käyttämällä kaksivaiheista todentamismekanismia, kuten kulkukorttia ja tunnuslukua.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
11.1.1: Physical security perimeter
ISO 27001
11.1.3: Securing offices, rooms and facilities
ISO 27001

Salakatselun estäminen

Critical
High
Normal
Low

Tiedon esiintymismuodosta riippumatta henkilötietoja tai muuta salassa pidettävää tietoa käsitellään niin, ettei tieto näy asiattomille.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
11.1.3: Securing offices, rooms and facilities
ISO 27001
F06: Salakatselulta suojautuminen
Katakri

Salakuuntelun estäminen

Critical
High
Normal
Low

Henkilötiedoista tai muista salassa pidettävistä tiedoista käytävä keskustelu ei saa välittyä viereisiin tiloihin tiloihin niille, joilla ei ole tietoon oikeutta.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
11.1.3: Securing offices, rooms and facilities
ISO 27001
F07: Salakuuntelulta suojautuminen
Katakri

Sähkömagneettisen tietovuodon hallinta

Critical
High
Normal
Low

Sähköiset laitteet kuten kaapelit, näyttöpäätteet, kopiokoneet, tabletit ja älypuhelimet vuotavat sähkömagneettista säteilyä, josta on oikealla laitteistolla mahdollista selvittää alkuperäinen lähetetty tieto - vaikkapa syötetty käyttäjätunnus ja salasana.

Toimitilan rakenteissa olevat aukot (ikkunat, ovet, ilmastointi) suojataan, jotta ne eivät päästä säteilyä ulos. Lisäksi luottamuksellista tietoa käsittelevät laitteet sijoitetaan niin, että sähkömagneettisesta vuodosta johtuva tietovuotoriski pidetään mahdollisimman pienenä.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
11.1.3: Securing offices, rooms and facilities
ISO 27001
11.2.1: Equipment siting and protection
ISO 27001
No items found.