Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Laitteiston asiallisen huollon varmistaminen

Critical
High
Normal
Low

Laitteistoja olisi huollettava toimittajan suosittelemin aikavälein sekä toimittajan antamia määrittelyjä noudattaen.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
11.2.4: Equipment maintenance
ISO 27001
F04: Kulkuoikeuksien hallinta
Katakri

Laitehuoltolokin ylläpito

Critical
High
Normal
Low

Laitteistolle tehdyt huollot kirjataan lokiin, joka sisältää tiedot mm.:

  • epäillyistä ja sattuneista vioista
  • ehkäisevistä ja korjaavista toimenpiteistä
  • laitteiden tarkistamisesta huollon jälkeen
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
11.2.4: Equipment maintenance
ISO 27001
PR.MA-1: Asset management and repair
NIST
No items found.