Järjestelmälokien dokumentointi itse ylläpidetyille tietojärjestelmille

Critical
High
Normal
Low

Järjestelmälokien kehityksen tulee pysyä järjestemän kehityksen mukana ja mahdollistaa esim. tarvittava häriötilanteiden selvitys. Kuvaamme tietojärjestelmälistauksen yhteydessä, minkä järjestelmien suhteen vastuu lokituksen toteutuksesta on itsellämme. Näiden järjestelmien suhteen dokumentoimme:

  • mitä tietoja lokiin tallentuu
  • kuinka pitkään lokin tiedot säilytetään
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
I10: Turvallisuuteen liittyvien tapahtumien jäljitettävyys
Katakri
12.4.1: Event logging
ISO 27001

Lokitietojen suojaaminen

Critical
High
Normal
Low

Lokeja pyritään suojaamaan luvattomilta tietojen muutoksilta sekä toimintahäiriöiltä, joita ovat mm.:

  • tallennettavien sanomatyyppien muutokset
  • lokin tietojen muokkaaminen tai poistaminen
  • lokin säilytyskapasiteetin ylittäminen, josta voi seurata tapahtumien ylikirjoittaminen tai jääminen kirjaamatta
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
12.4.2: Protection of log information
ISO 27001
TEK-12: Turvallisuuteen liittyvien tapahtumien jäljitettävyys
Julkri
No items found.