Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Valmiin määritelmä (engl. definition of done) ja testaussäännöt

Critical
High
Normal
Low

Kehitysyksikkö ylläpitää itse kriteeristöä asioille, joiden täyttyessä tietty työtehtävä voidaan todeta valmiiksi. Kriteerit voivat sisältää mm. katselmointivaatimuksia, dokumentointivaatimuksia ja testausvaatimuksia.

Uutta koodia otetaan käyttöön vasta laajan ja ennalta määritellyt kriteerit täyttävän testauksen jälkeen. Testien olisi katettava käytettävyys, turvallisuus, vaikutukset muihin järjestelmiin ja käyttäjäystävällisyys.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
14.2.3: Technical review of applications after operating platform changes
ISO 27001
14.2.9: System acceptance testing
ISO 27001

Koodin katselmoinnin ja julkaisemisen yleiset säännöt

Critical
High
Normal
Low

Koodin katselmointia, hyväksymistä ja julkaisua varten on määritelty yleiset säännöt ja niiden noudattamista valvotaan.

Säännöt voivat sisältää mm. seuraavia asioita:

  • luotu koodi on tarkistettu vasten OWASP-frameworkin yleisiä turvallisen kehittämisen ohjeita
  • koodi on katselmoitu vähintään kahden henkilön silmin
  • nimetty, valtuutettu käyttäjä on hyväksynyt muutokset ennen julkaisua
  • järjestelmän dokumentointi on päivitetty ennen julkaisua
  • muutosten julkaisuajankohta on valittu annettujen ohjeiden mukaisesti, jotta häiriötä liiketoimintaprosesseille syntyy mahdollisimman vähän
  • käyttäjien tarvitsemat ohjeistukset on päivitetty ennen koodin julkaisua

Säännöillä pyritään hallitsemaan uuden ohjelmakoodin julkaisemiseen liittyviä riskejä.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
14.2.2: System change control procedures
ISO 27001
14.2.3: Technical review of applications after operating platform changes
ISO 27001

Kriittisen koodin tunnistaminen ja tarkastaminen

Critical
High
Normal
Low

Määrittelyä turvallisuuden kannalta kriittisestä koodista eri palvelujen suhteen pidetään yllä. Uusia kriittisen koodin osasia pyritään jatkuvasti tunnistamaan ja uudet päivitykset tarkistetaan erityisen tarkasti kriittistä koodia koskevien muutosten suhteen. Tavoitteena on pitää turvallisuusheikkouksien todennäköisyys mahdollisimman pienenä.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
14.2.3: Technical review of applications after operating platform changes
ISO 27001
14.2.5: Secure system engineering principles
ISO 27001
No items found.