Valmiin määritelmä (engl. definition of done) ja testaussäännöt

Critical
High
Normal
Low

Kehitysyksikkö ylläpitää itse kriteeristöä asioille, joiden täyttyessä tietty työtehtävä voidaan todeta valmiiksi. Kriteerit voivat sisältää mm. katselmointivaatimuksia, dokumentointivaatimuksia ja testausvaatimuksia.

Uutta koodia otetaan käyttöön vasta laajan ja ennalta määritellyt kriteerit täyttävän testauksen jälkeen. Testien olisi katettava käytettävyys, turvallisuus, vaikutukset muihin järjestelmiin ja käyttäjäystävällisyys.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
14.2.3: Technical review of applications after operating platform changes
ISO 27001
14.2.9: System acceptance testing
ISO 27001

Kriittisen koodin tunnistaminen ja tarkastaminen

Critical
High
Normal
Low

Määrittelyä turvallisuuden kannalta kriittisestä koodista eri palvelujen suhteen pidetään yllä. Uusia kriittisen koodin osasia pyritään jatkuvasti tunnistamaan ja uudet päivitykset tarkistetaan erityisen tarkasti kriittistä koodia koskevien muutosten suhteen. Tavoitteena on pitää turvallisuusheikkouksien todennäköisyys mahdollisimman pienenä.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
14.2.3: Technical review of applications after operating platform changes
ISO 27001
14.2.5: Secure system engineering principles
ISO 27001
No items found.