ISO 27001

Testiaineiston suojaaminen

Teema-alueen vaatimukset

Teeman tehtävien osa-alueet

No items found.

Testiaineiston suojaaminen

Vaatimuskategoriaan liittyvät vaatimukset

No items found.

Esimerkkejä vaatimuksiin liittyvistä tehtävistä

Klikkaa itsesi yksittäisen vaatimuksen näkymään nähdäksesi kaikki kohtaan liittyvät sisällöt.

No items found.

Testiaineiston suojaaminen

Tämän vaatimuksen toteuttamiseen liittyvät tehtävät

Alla näet tehtäviä, joiden avulla Digiturvamallissa tämän vaatimuksen toteutusta vastuutetaan ja jalkautetaan. Klikkaa itsesi tehtävän sivulle lukeaksesi toteutuksesta tarkemmin.

Testaukseen käytetyn tuotantotiedon erityiset suojauskeinot

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Tuotantotiedon käyttöä olisi vältettävä testaustarkoituksissa. Mikäli luottamuksellisia tietoja käytetään testauksessa, seuraavia suojausmenettelyjä olisi käytettävä:

  • kaikki arkaluonteiset yksityiskohdat olisi joko poistettava tai muokattava turvalliseksi (esim. henkilötietojen anonymisointi) 
  • testattavissa järjestelmissä sovelletaan yhtä tiukkaa pääsynhallintaa, kuin tuotannossa 
  • tuotantotiedon kopioiminen testausympäristöön tehdään vain erillisellä valtuutuksella
  • tuotantotiedot poistetaan testausympäristöstä välittömästi testauksen valmistuttua

Testausaineiston suojaaminen ja tiedon minimointi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Testaukseen käytettävät tieto- ja muut aineistot olisi valittava huolellisesti ja niitä olisi suojattava.

Tuotantotietoa, joka sisältää henkilötietoja tai muuta luottamuksellista tietoa, ei tulisi käyttää testaustarkoituksiin.

Testausaineiston suojaaminen ja tiedon minimointi

Critical
High
Normal
Low

Testaukseen käytettävät tieto- ja muut aineistot olisi valittava huolellisesti ja niitä olisi suojattava.

Tuotantotietoa, joka sisältää henkilötietoja tai muuta luottamuksellista tietoa, ei tulisi käyttää testaustarkoituksiin.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
14.3: Test data
ISO 27001
14.3.1: Protection of test data
ISO 27001

Testaukseen käytetyn tuotantotiedon erityiset suojauskeinot

Critical
High
Normal
Low

Tuotantotiedon käyttöä olisi vältettävä testaustarkoituksissa. Mikäli luottamuksellisia tietoja käytetään testauksessa, seuraavia suojausmenettelyjä olisi käytettävä:

  • kaikki arkaluonteiset yksityiskohdat olisi joko poistettava tai muokattava turvalliseksi (esim. henkilötietojen anonymisointi) 
  • testattavissa järjestelmissä sovelletaan yhtä tiukkaa pääsynhallintaa, kuin tuotannossa 
  • tuotantotiedon kopioiminen testausympäristöön tehdään vain erillisellä valtuutuksella
  • tuotantotiedot poistetaan testausympäristöstä välittömästi testauksen valmistuttua
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
14.3: Test data
ISO 27001
14.3.1: Protection of test data
ISO 27001
No items found.