Seuraava webinaari
"
Pääkäyttäjäkoulutus (osa 4/5): Henkilöstön digiturvakoulutuksen ja -ohjeistuksen automatisointi
"
alkaa
00
pv
00
h
00
min
päästä  
ISO 27001

Tieto- ja viestintätekniikan toimitusketju

Teema-alueen vaatimukset

Teeman tehtävien osa-alueet

No items found.
ISO 2700115: Supplier relationships15Suhteet toimittajiin

Tieto- ja viestintätekniikan toimitusketju

Vaatimuskategoriaan liittyvät vaatimukset

No items found.

Esimerkkejä vaatimuksiin liittyvistä tehtävistä

Klikkaa itsesi yksittäisen vaatimuksen näkymään nähdäksesi kaikki kohtaan liittyvät sisällöt.

No items found.
ISO 2700115: Supplier relationships15Suhteet toimittajiin15.1: Information security in supplier relationships15.1Tieto- ja viestintätekniikan toimitusketju

Tieto- ja viestintätekniikan toimitusketju

Tämän vaatimuksen toteuttamiseen liittyvät tehtävät

Alla näet tehtäviä, joiden avulla Digiturvamallissa tämän vaatimuksen toteutusta vastuutetaan ja jalkautetaan. Klikkaa itsesi tehtävän sivulle lukeaksesi toteutuksesta tarkemmin.

Minimivaatimukset kumppaniyrityksille saadakseen pääsy eri tasoiseen tietoon

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Digiturvan minimitasoa koskevat vaatimukset on määritetty luottamuksellista tietoamme käsittelevillä kumppaniyrityksille ja nämä on sisällytetty toimittajasopimuksiin. Vaatimukset vaihtelevat sen mukaan, kuinka kriittistä tietoa kumppani käsittelee.

Vaatimusten on järkevää koostua säännöistä ja käytännöistä, joita omassa organisaatiossanne noudatetaan. Voitte jaotella vaatimustasot matalan, keskitason ja korkean riskin toimittajiin.

Toimittajasopimusten nykytilan dokumentointi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Kaikkien tietojen käsittelyyn suorasti tai välillisesti osallistuvien kumppanien kanssa laaditaan toimittajasopimus. Tavoitteena on varmistaa, että organisaation ja toimittajan välillä ei ole väärinymmärryksiä osapuolten velvoitteista tietoturvavaatimusten täyttämisessä.

Organisaatio sisällyttää toimittajasopimukseen tarvittaessa seuraavat asiat:

  • toimittajan käyttämät tiedot (ja tiedon mahdollinen luokitus) sekä tietoihin pääsyn saava henkilöstö
  • tiedon hyväksyttävän käytön säännöt
  • tietoja käsittelevän henkilöstön salassapitovelvollisuus
  • työnjako viranomaisvaatimusten täyttämisessä
  • sopimusosapuolten hallintatehtävät tietoturvaan liittyen (esim. pääsynhallinta, valvonta)
  • häiriöiden ilmoittaminen ja korjaaminen
  • vaatimukset toimittajan alihankkijoiden käytölle
  • lupa auditoida sopimukseen liittyvät toimittajan prosessit ja hallintakeinot (ja puutteiden korjaaminen)
  • sitoutuminen tietojen palauttamiseen tai tuhoamiseen sopimuksen päättyessä
  • toimittajan vastuu noudattaa organisaation tietoturvakäytäntöjä

Oletko valmis aloittamaan?

Aloita kokeilu tai varaa demo.