Yksityiskohtaiset kuvaukset vaadittavista turvatoimenpiteistä tarjottaviin pilvipalveluihin liittyville alihankkijoille

Critical
High
Normal
Low

Osallistaessaan alikäsittelijöitä mukaan tarjottuihin pilvipalveluihin liittyvien henkilötietojen käsittelyyn organisaatio varmistaa, että sopimuksissa on selkeästi määritelty alikäsittelijöiltä vaadittavat tekniset ja organisatoriset vähimmäisturvatoimenpiteet.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
A.11.12: Sub-contracted PII processing
ISO 27018
15.1.3: Tieto- ja viestintätekniikan toimitusketju
ISO 27017

Tarjottujen digipalvelujen toimitusketjuun kuuluvien kumppaneiden dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on dokumentoitava selkeästi kaikki digipalvelut, joita se tarjoaa pilvipalvelumallin mukaisesti asiakkailleen.

Digipalvelujen dokumentaation on sisällettävä palvelun toimitusketjuun liittyvät kumppanit. Kumppanilistauksen on sisällettävä tukevat palvelut (kuten IaaS esim. AWS tai MS Azure), pääasiallisen palveluntarjoajan toimitusketjuun sisällyttämät muut kumppanit (esim. ulkoistettu kehitys) sekä varsinaista palvelua täydentävät muut palvelut (mm. IDaaS, CDN).

Toimitusketjuun liittyvää dokumentaatiota voidaan jatkossa hyödyntää tarkemman turvallisuusvastuujaon tarkastelemiseksi.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
A.8: Openness, transparency and notice
ISO 27018
A.8.1: Disclosure of sub-contracted PII processing
ISO 27018

Tarjottujen digipalvelujen alihankkijoille liittyvät pakolliset tietoturvatavoitteet

Critical
High
Normal
Low

Kun organisaatio päättää käyttää toisen pilvipalvelun tarjoajan palveluita omien pilvipalveluidensa tuottamiseen, organisaation on varmistettava, että sen asiakkaiden tietoturvataso säilyy tai ylittyy.

Tämän varmistamiseksi organisaation tulee määritellä tarvittavat turvallisuustavoitteet toimitusketjuun kuuluville alihankkijoille. Näiden tavoitteiden tulisi edellyttää riskienhallinnan suorittamista tavoitteiden saavuttamiseksi.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
15.1.3: Tieto- ja viestintätekniikan toimitusketju
ISO 27017

Käytettyihin pilvipalveluihin liittyvien tietoturvaroolien ja -vastuiden vahvistaminen

Critical
High
Normal
Low

Kun organisaatio käyttää pilvipohjaista tietojärjestelmää, organisaation tulee ymmärtää ja vahvistaa siihen liittyvät tietoturvaroolit ja -vastuut palvelusopimuksen mukaisesti.

Näihin voi kuulua esimerkiksi seuraaviin vastuisiin liittyviä tehtäviä:

  • Suojaus haittaohjelmilta
  • Kryptografiset ohjaimet
  • Varmuuskopiointi
  • Haavoittuvuuden ja tapausten hallinta
  • Vaatimustenmukaisuus ja turvallisuustestaus
  • Tunnistus, identiteetin ja käyttöoikeuksien hallinta
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
15: Suhteet toimittajiin
ISO 27017
15.1: Tietoturvallisuus toimittajasuhteissa
ISO 27017
No items found.