Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Toimittajayrityskohtaisten vastuuhenkilöiden määrittely

Critical
High
Normal
Low

Toimittajayrityksille on nimetty vastuuhenkilö, joka seuraa toimittajan toimintaa, tiedotusta sekä sopimuksen noudattamista.

Vastuuhenkilöllä on oltava riittävät taidot digiturvavaatimusten analysointiin toimittajan kriittisyydestä riippuen. Vastuuhenkilö myös huolehtii, että toimittaja nimittää omalta puoleltaan vastuuhenkilön varmistamaan sopimuksen noudattamisen.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
8.1.2: Ownership of assets
ISO 27001
15.2.2: Managing changes to supplier services
ISO 27001

Toimittajan palveluja koskevien muutosten hallinta

Critical
High
Normal
Low

Vastuuhenkilö seuraa merkittäviä muutoksia toimittajan toiminnassa, jotka voivat vaikuttaa toimittajasuhteeseen ja palveluntarjontaan sekä vaatia täten muita toimenpiteitä. Seuraavat näkökohdat huomioidaan:

  • suorat muutokset toimittajasopimuksiin
  • palvelusisällön parannukset, uudet teknologiat tai uusien palvelujen kehittäminen
  • toimintatapojen merkittävät muutokset (joko tietoturvaan tai muuhun toimintaan liittyen)
  • tietojen fyysistä sijaintia koskevat muutokset
  • toimittajaketjun / alihankintaprosessin muutokset
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
15.2.2: Managing changes to supplier services
ISO 27001
HAL-16.1: Hankintojen turvallisuus - sopimukset
Julkri
No items found.