ISO 27001

Toimittajan palveluihin tulevien muutosten hallinta

Teema-alueen vaatimukset

Teeman tehtävien osa-alueet

No items found.
ISO 2700115: Supplier relationships15Suhteet toimittajiin

Toimittajan palveluihin tulevien muutosten hallinta

Vaatimuskategoriaan liittyvät vaatimukset

No items found.

Esimerkkejä vaatimuksiin liittyvistä tehtävistä

Klikkaa itsesi yksittäisen vaatimuksen näkymään nähdäksesi kaikki kohtaan liittyvät sisällöt.

No items found.

Toimittajan palveluihin tulevien muutosten hallinta

Tämän vaatimuksen toteuttamiseen liittyvät tehtävät

Alla näet tehtäviä, joiden avulla Digiturvamallissa tämän vaatimuksen toteutusta vastuutetaan ja jalkautetaan. Klikkaa itsesi tehtävän sivulle lukeaksesi toteutuksesta tarkemmin.

Toimittajan palveluja koskevien muutosten hallinta

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Vastuuhenkilö seuraa merkittäviä muutoksia toimittajan toiminnassa, jotka voivat vaikuttaa toimittajasuhteeseen ja palveluntarjontaan sekä vaatia täten muita toimenpiteitä. Seuraavat näkökohdat huomioidaan:

  • suorat muutokset toimittajasopimuksiin
  • palvelusisällön parannukset, uudet teknologiat tai uusien palvelujen kehittäminen
  • toimintatapojen merkittävät muutokset (joko tietoturvaan tai muuhun toimintaan liittyen)
  • tietojen fyysistä sijaintia koskevat muutokset
  • toimittajaketjun / alihankintaprosessin muutokset

Toimittajayrityskohtaisten vastuuhenkilöiden määrittely

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Toimittajayrityksille on nimetty vastuuhenkilö, joka seuraa toimittajan toimintaa, tiedotusta sekä sopimuksen noudattamista.

Vastuuhenkilöllä on oltava riittävät taidot digiturvavaatimusten analysointiin toimittajan kriittisyydestä riippuen. Vastuuhenkilö myös huolehtii, että toimittaja nimittää omalta puoleltaan vastuuhenkilön varmistamaan sopimuksen noudattamisen.

Toimittajayrityskohtaisten vastuuhenkilöiden määrittely

Critical
High
Normal
Low

Toimittajayrityksille on nimetty vastuuhenkilö, joka seuraa toimittajan toimintaa, tiedotusta sekä sopimuksen noudattamista.

Vastuuhenkilöllä on oltava riittävät taidot digiturvavaatimusten analysointiin toimittajan kriittisyydestä riippuen. Vastuuhenkilö myös huolehtii, että toimittaja nimittää omalta puoleltaan vastuuhenkilön varmistamaan sopimuksen noudattamisen.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
8.1.2: Ownership of assets
ISO 27001
15.2.2: Managing changes to supplier services
ISO 27001

Toimittajan palveluja koskevien muutosten hallinta

Critical
High
Normal
Low

Vastuuhenkilö seuraa merkittäviä muutoksia toimittajan toiminnassa, jotka voivat vaikuttaa toimittajasuhteeseen ja palveluntarjontaan sekä vaatia täten muita toimenpiteitä. Seuraavat näkökohdat huomioidaan:

  • suorat muutokset toimittajasopimuksiin
  • palvelusisällön parannukset, uudet teknologiat tai uusien palvelujen kehittäminen
  • toimintatapojen merkittävät muutokset (joko tietoturvaan tai muuhun toimintaan liittyen)
  • tietojen fyysistä sijaintia koskevat muutokset
  • toimittajaketjun / alihankintaprosessin muutokset
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
15.2.2: Managing changes to supplier services
ISO 27001
HAL-16.1: Hankintojen turvallisuus - sopimukset
Julkri
No items found.