Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Häiriöiden hallinnan resursointi ja seuranta

Critical
High
Normal
Low

Johdon on määriteltävä hallintavastuut ja luotava menettelyt, joilla taataan tehokas ja johdonmukainen reagointi tietoturvahäiriöihin.

Johdon on varmistettava mm.:

  • häiriöiden hallinta on vastuutettu
  • häiriöiden vastaamiseen, käsittelyyn ja raportointiin on dokumentoitu prosessi

Prosessin on varmistettava mm.:

  • henkilöstöllä on selkeä yhteydenottopiste / -työkalu sekä ohjeistus häiriöiden raportoimiselle
  • pätevä henkilöstö käsittelee raportoidut tietoturvahäiriöt tarpeeksi kattavasti
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
24. Rekisterinpitäjän vastuu
GDPR
7.2.1: Management responsibilities
ISO 27001
No items found.