Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Salaukseen käytettyjen toimintatapojen vaatimustenmukaisuus

Critical
High
Normal
Low

Organisaation tulee varmistaa, että tietojärjestelmien käyttöön sovellettavat kryptografiset säännöt ja toimintatavat ovat asiaankuuluvien sopimusten, lakien ja määräysten mukaisia.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
18.1.5: Regulation of cryptographic controls
ISO 27001
18.1.5: Salaustekniikan hallintaa koskevat säädökset
ISO 27017
No items found.