Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Tietosuojavastaavasta ilmoittaminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on julkistettava tietosuojavastaavan yhteystiedot (esim. organisaation verkkosivulla) ja ilmoitettava ne valvontaviranomaiselle.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
37. Tietosuojavastaavan nimittäminen
GDPR
6.1.1: Information security roles and responsibilities
ISO 27001

Tietoturvaohjeiden noudattamisen valvonta

Critical
High
Normal
Low

Ohjeiden noudattamista voidaan valvoa joko teknisesti tai suoraan kysymällä / testaamalla työntekijöiltä.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
29. Tietojenkäsittely rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän alaisuudessa
GDPR
18.2.2: Compliance with security policies and standards
ISO 27001

Tietoturvan hallintajärjestelmän toteuttamisen säännöllinen sisäinen valvonta

Critical
High
Normal
Low

Tietoturvan hallintajärjestelmän tulisi valvoa sinne kirjattujen tehtävien ja ohjeistusten toteuttamista.

Tehtävän omistajan tulisi tarkastalle tietoturvan hallintajärjestelmän toteutustilannetta kokonaisuutena säännöllisesti.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
18.2.2: Compliance with security policies and standards
ISO 27001
5.36: Tietoturvallisuutta koskevien toimintaperiaatteiden, sääntöjen ja standardien noudattaminen
ISO 27001

Tietosuojaviestinnän ajantasaisuuden varmistaminen

Critical
High
Normal
Low

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitukset muuttuvat toiminnan kehittyessä. Tietosuojaviestinnän tulee pysyä mukana ja vastata todellista käsittelyn tilaa.

Varmistamme säännöllisesti, että kaikki käyttötarkoitukset on mainittu viestinnässä (esim. tietosuojaselosteissa), käsittely on kuvattu todenmukaisesti ja viestintä toimitetaan rekisteröidyille vaadittujen aikamääreiden puitteissa.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
12. Läpinäkyvä informointi, viestintä ja yksityiskohtaiset säännöt rekisteröidyn oikeuksien käyttöä varten
GDPR
18.1.4: Privacy and protection of personally identifiable information

Tietoturvasertifioinnit

Critical
High
Normal
Low

Sertifiointimekanismien ideana on osoittaa, että tietojenkäsittelyssä noudatetaan hyvää tietojenkäsittelytapaa ja yleisiä hyviä käytäntöjä. Tietoturvaa koskeva sertifikaatti on mm. ISO27001.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
18.2.2: Compliance with security policies and standards
ISO 27001
No items found.