Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Valmius tarjota rekisteröidylle siirtovalmiit tiedot

Critical
High
Normal
Low

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tapaa ladata kerralla verkkopalveluun lisättyjä tietoja yleisessä muodossa (esim. XLS, XML, JSON).

Oikeutta sovelletaan kun seuraavat ehdot toteutuvat:

  • henkilötietoja käsitellään automaattisesti
  • henkilötiedot koskevat rekisteröityä ja ovat hänen toimittamiaan
  • henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen
  • kun tietojen siirto ei vaikuta haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin

Oikeus ei kata sellaisia tietoja, jotka rekisterinpitäjä on itse luonut rekisteröidyn toimittamien tietojen pohjalta (esim. terveyttä koskevat arviot) tai jotka on koostettu rekisteröidyn tarkkailusta muodostuneiden tietojen analysoinnista (kuten profilointi).

Organisaatiomme on tiedostanut tilanteet, joissa rekisteröidyllä on oikeus siirtää tietonsa. Olemme suunnitelleet toimintatavat näitä tilanteita varten, jotka voivat sisältää mm.:

  • tavat, joilla rekisteröity voi pyytää tietojen siirtoa
  • tavat, joilla tietopyynnön lähettäjän henkilöllisyys tarkistetaan
  • muodot, jossa tiedot toimitetaan rekisteröidylle
  • tavat, joilla rekisteröityä tiedotetaan
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
20. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
GDPR
A.7.3.8: Providing copy of PII processed
ISO 27701
No items found.