Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Jatkuvuussuunnitelmien määrittely ja dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Joskus yllättävä tapahtuma, kuten tulipalo, tulva tai laiterikko, voi aiheuttaa toiminnan keskeytyksen. Jotta toimintaa pystyttäisiin jatkamaan mahdollisimman pian ja sujuvasti, tehdään jatkuvuussuunnittelua, eli suunnitellaan etukäteen toiminta poikkeustilanteiden varalle.

Jokaiseen jatkuvuussuunnitelmaan sisältyvät vähintään seuraavat tiedot:

  • Tapahtuma, jonka varalle suunnitelma on tehty
  • Tavoiteaika palautumiselle
  • Vastuuhenkilöt sekä liittyvät sidosryhmät ja yhteystiedot
  • Suunnitellut välittömät toimet
  • Suunnitellut toipumisen askeleet
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
T05: Jatkuvuuden hallinta
Katakri
17.1.2: Implementing information security continuity
ISO 27001

Organisaation jatkuvuussuunnitelun strategian määrittely

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on ylläpidettävä ylätason strategiaa jatkuvuussuunnittelulle. Strategian on sisällettävä vähintään:

  • Ohjenuorat jatkuvuussuunnittelun aikatavoitteiden sekä jatkuvuussuunnitelmia vaativien tapahtumien määrittämiselle
  • Johdon sitoumus jatkuvuussuunnitteluun ja sen parantamiseen
  • Kuvaus organisaation riskinottohalukkuudesta

Strategian laatimiseksi voi olla tarpeen hyödyntää yleisiä hyviä käytäntöjä esim. ISO 22300 -standardeista.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
VAR-03: Jatkuvuussuunnitelmat
Julkri
24: Jatkuvuudenhallinnan kuvaus

Tietoturvallisuuden jatkuvuutta koskevat vaatimukset

Critical
High
Normal
Low

Organisaation tulisi määrittää vaatimukset, jotka koskevat tietoturvallisuuden hallinnan jatkuvuutta kriisin tai katastrofin aikana.

Tietoturvan hallinnassa voidaan joko olettaa, että tietoturvavaatimukset ovat samat epäsuotuisissa tilanteissa kuin normaaleissa toimintaolosuhteissa, tai pyrkiä erikseen määrittämään epäsuotuisiin tilanteisiin soveltuvat tietoturvavaatimukset.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
17.1.1: Planning information security continuity
ISO 27001
VAR-02: Jatkuvuusvaatimusten määrittely
Julkri
No items found.