Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Jatkuvuussuunnitelmien määrittely ja dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Joskus yllättävä tapahtuma, kuten tulipalo, tulva tai laiterikko, voi aiheuttaa toiminnan keskeytyksen. Jotta toimintaa pystyttäisiin jatkamaan mahdollisimman pian ja sujuvasti, tehdään jatkuvuussuunnittelua, eli suunnitellaan etukäteen toiminta poikkeustilanteiden varalle.

Jokaiseen jatkuvuussuunnitelmaan sisältyvät vähintään seuraavat tiedot:

  • Tapahtuma, jonka varalle suunnitelma on tehty
  • Tavoiteaika palautumiselle
  • Vastuuhenkilöt sekä liittyvät sidosryhmät ja yhteystiedot
  • Suunnitellut välittömät toimet
  • Suunnitellut toipumisen askeleet
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
T05: Jatkuvuuden hallinta
Katakri
17.1.2: Implementing information security continuity
ISO 27001

Varautuminen nopeaan tietojen palauttamiseen vikatilanteissa

Critical
High
Normal
Low

Palautuskyky viittaa siihen, miten nopeasti henkilötietojen saatavuus ja pääsy henkilötietoihin voidaan palauttaa fyysisen tai teknisen vian sattuessa.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
12.3.1: Information backup
ISO 27001
17.1.2: Implementing information security continuity
ISO 27001

Tietojärjestelmien saatavuus ja saatavuutta suojaavat menettelyt

Critical
High
Normal
Low

Viranomaisen on varmistettava tietojärjestelmien saatavuus koko niiden elinkaaren ajan. Tämän vuoksi eri tietojärjestelmien saatavuusvaatimukset (etenkin pisin aika, jonka järjestelmä voi olla pois käytöstä, palautusaikatavoite sekä palautuspistetavoite).

Saatavuusvaatimusten toteutuksen tulee huomioida tietojärjestelmältä edellytettävä kuormituksen kesto, vikasietoisuus ja palautumisaika.

Lisäksi tarve saatavuutta suojaaville menettelyille on tunnistettu ja menettelyt on toteutettu kriittisille järjestelmille järjestelmäkohtaisesti räätälöidyillä suojauksilla. Suojauksiin voi sisältyä esimerkiksi keskeisten verkkoyhteyksien, laitteistojen ja sovellusten ajoympäristöjen kahdentamiset.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
TEK-22: Tietojärjestelmien saatavuus
Julkri
TEK-22.1: Tietojärjestelmien saatavuus - saatavuutta suojaavat menettelyt
Julkri
No items found.