Toisen viranomaisen tietoaineistojen hyödyntäminen

Critical
High
Normal
Low

Viranomaisen on pyrittävä hyödyntämään toisen viranomaisen tietoaineistoja, jos viranomaisella on oikeus saada tarvittavat tiedot toiselta viranomaiselta teknisen rajapinnan tai katseluyhteyden avulla.

Jos viranomaisella on oikeus saada toisen viranomaisen tietovarannosta, se ei saa vaatia asiakastaan esittämään tai toimittamaan tällaista todistusta tai otetta, ellei se ole välttämätöntä asian selvittämiseksi.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
5 luku, 20 §: Tietoaineistojen kerääminen viranomaisen tehtäviä varten
TiHL
No items found.