Liittymien ja rajapintojen dokumentointi tietojärjestelmille

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio pitää kirjaa tietojärjestelmän liittymistä muihin tietojärjestelmiin sekä liittymissä käytettävistä tiedonsiirtotavoista.

Dokumentaatio liittymien suhteen on katselmoitava säännöllisesti sekä järjestelmiin tehtävien muutosten jälkeen.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
8.1.1: Inventory of assets
ISO 27001
5 luku, 22 §: Tietojen luovuttaminen teknisen rajapinnan avulla viranomaisten välillä
TiHL

Tietoaineistojen luovuttaminen teknisen rajapinnan avulla muille kuin viranomaisille

Critical
High
Normal
Low

Viranomainen voi luovuttaa teknisten rajapintojen avulla tietoja muulle kuin toiselle viranomaiselle, jos tiedot saavalla toimijalla on erikseen laissa säädetty tiedonsaantioikeus ja oikeus käsitellä näitä tietoja.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
5 luku, 24 §: Tietoaineistojen luovuttaminen teknisen rajapinnan avulla muille kuin viranomaisille
TiHL
No items found.