Tietoturvallisuuteen liittyvien vastuiden eriyttäminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla tulee olla prosesseja sen varmistamiseksi, että ristiriitaiset vastuut erotetaan toisistaan, jotta vähennetään mahdollisuuksia käyttää organisaation omaisuutta väärin.

On syytä olla varovainen esim. siitä, että yksittäinen henkilö voi käsitellä tietoja huomaamatta. Usein myös tapahtuman aloittamisen erottaminen sen hyväksymisestä on hyvä käytäntö.

Kun tehtävien suoraa eriyttämistä on vaikea saavuttaa, voidaan käyttää seuraavia periaatteita:

  • Tietoturvavastuiden korkeatasoinen erottelu
  • Erottelun tukeminen hyvällä seurannalla, kirjausketjuilla ja johdon valvonnalla
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
6.1.2: Segregation of duties
ISO 27001
ID.RA-3: Threat identification
NIST
No items found.