Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Omien varmuuskopiointiprosessien dokumentointi ja vastuuttaminen

Critical
High
Normal
Low

Kuvaamme tietojärjestelmälistauksen yhteydessä, minkä järjestelmien suhteen vastuu varmuuskopioinnin toteutuksesta on itsellämme. Organisaation omalla vastuulla olevat varmuuskopiointiprosessit on dokumentoitu ja jokaiselle on määritelty omistaja. Dokumentaatio sisältää mm.:

  • millä järjestelmällä ja kuinka usein varmuuskopiot toteutetaan?
  • kuinka varmuuskopiot suojataan (salaus, fyysinen sijainti)?
  • kuinka pitkään varmuuskopiot säilytetään?
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
I24: Varmuuskopiointi
Katakri
12.3.1: Information backup
ISO 27001

Varmuuskopioiden säännöllinen testaus, arviointi ja palautusohjeet

Critical
High
Normal
Low

Varmuuskopiointiin käytettäviä tietovälineitä ja varmuuskopioiden palauttamista testataan säännöllisesti, jotta voidaan varmistua siitä, että hätätilanteessa niihin voidaan luottaa.

Varmuuskopioiden palauttamisesta ylläpidetään tarkkoja ja täydellisiä ohjeita. Toimintaohjeiden avulla seurataan varmuuskopioiden toimintaa ja varaudutaan varmuuskopioiden epäonnistumiseen.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
12.3: Backup
ISO 27001
12.3.1: Information backup
ISO 27001

Jatkuvuussuunnitelmien määrittely ja dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Joskus yllättävä tapahtuma, kuten tulipalo, tulva tai laiterikko, voi aiheuttaa toiminnan keskeytyksen. Jotta toimintaa pystyttäisiin jatkamaan mahdollisimman pian ja sujuvasti, tehdään jatkuvuussuunnittelua, eli suunnitellaan etukäteen toiminta poikkeustilanteiden varalle.

Jokaiseen jatkuvuussuunnitelmaan sisältyvät vähintään seuraavat tiedot:

  • Tapahtuma, jonka varalle suunnitelma on tehty
  • Tavoiteaika palautumiselle
  • Vastuuhenkilöt sekä liittyvät sidosryhmät ja yhteystiedot
  • Suunnitellut välittömät toimet
  • Suunnitellut toipumisen askeleet
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
T05: Jatkuvuuden hallinta
Katakri
17.1.2: Implementing information security continuity
ISO 27001

Kriittisten laitteiden tai verkkopalvelujen hankkiminen useaa reittiä

Critical
High
Normal
Low

Kun esimerkiksi tietoliikenneverkon vikasietoisuus on kriittistä, sitä voidaan parantaa entisestään hankkimalla verkon peruspalvelut useampaa reittiä ja useamman palveluntuottajan kautta.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
13.1.2: Security of network services
ISO 27001
ID.BE-4: Dependencies and critical functions
NIST
No items found.