VPN-palvelun hankinta ja ohjeistus

Critical
High
Normal
Low

Organisaation tietoja voi käsitellä ainoastaan ennalta määritellyssä, luotetussa verkossa, tai hyödyntäen organisaation määrittämään VPN-palvelua.

Esimerkiksi kahvilan Wi-Fi -verkko on usein joko täysin salaamaton tai salasana on kaikille helposti saatavilla. Tällöin verkossa lähetetyt tiedot ovat alttiita vakoilulle. VPN-yhteys salaa tiedot verkon asetuksista riippumatta.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
6.2.2: Teleworking
ISO 27001
9.1.2: Access to networks and network services
ISO 27001

Ohjeistukset henkilöstölle turvalliseen etätyöhön liittyen

Critical
High
Normal
Low

Etätyötä tekevälle henkilöstölle on luotu omat toimintaohjeet, joiden noudattamista seurataan. Lisäksi henkilöstölle järjestetään säännöllisesti koulutusta, jossa selvitetään mobiililaitteiden käytöstä ja etätyöstä aiheutuvia uhkia tietoturvallisuudelle ja kerrataan toimintaohjeita.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
6.2.2: Teleworking
ISO 27001
7.2.2: Information security awareness, education and training
ISO 27001

Etätyöhön sopivien sijaintien ja tarvittavien suojausten määrittely

Critical
High
Normal
Low

Tehdessään etätyötä työntekijän on noudatettava seuraavia asioita:

  • etätyötä saa suoritettaa vain tiloissa, joissa salakuuntelu ja salakatselu ei ole mahdollista
  • etätyöstä tulee olla sovittu ennalta (esim. kertaluonteisesti tai työsopimuksessa joustavan työn järjestelyllä) tai etätyön tulee olla työnantajan pyytämää
  • työntekijän tulee huolehtia vaaditut suojaukset etätyössä tehtäviin laitteisiin (esim. varmuuskopiointi, haittaohjelmasuojaus, palomuuri, salaus, päivitykset)
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
6.2.2: Teleworking
ISO 27001
PR.AC-3: Remote access management
NIST

Etätyössä sallittavien toimenpiteiden määrittely

Critical
High
Normal
Low

Sallittavan työn, työaikojen ja käytettävän tiedon luokituksen määrittely ja sellaisten sisäisten järjestelmien ja palvelujen määrittely, joihin etätyöskentelijälle myönnetään pääsy.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
6.2.2: Teleworking
ISO 27001
I22: Etäkäyttö ja etähallinta
Katakri

Sopivien laitteiden ja säilytyskalusteiden järjestäminen etätyötä varten

Critical
High
Normal
Low

Sopivien laitteiden ja säilytyskalusteiden järjestäminen etätyötä varten, jos organisaation valvonnan ulkopuolella olevien henkilökohtaisten laitteiden käyttö ei ole sallittua.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
6.2.2: Teleworking
ISO 27001
11.2.6: Security of equipment and assets off-premises
ISO 27001
No items found.