Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Taustatarkistus ennen henkilön palkkaamista

Critical
High
Normal
Low

Vähintään digiturvan kannalta tärkeisiin rooleihin hakeutuvien työnhakijoiden tausta olisi tarkastettava, huomioiden asianmukaiset lait ja määräykset.

Tarkastus voi sisältää mm.:

  • suositusten tarkistuksen
  • CV:n oikeellisuuden tarkistuksen
  • koulutuksellisen pätevyyden varmistamisen
  • henkilöllisyyden tarkistamisen riippumattomasta lähteestä
  • muut yksityiskohtaisemmat tarkistukset (esim. luottotietojen, aiempien korvausvaatimusten tai rikosrekisterin tarkistus)

Taustatarkistus voi olla syytä ulottaa myös esimerkiksi täysin etänä työskenteleviin, urakoitsijoihin tai muihin kolmansiin osapuoliin. Taustatarkistuksen syvyyttä voidaan suhteuttaa tehtävän oikeuttavaan tietoluokkaan.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
T09: Henkilöstön luotettavuuden arviointi
Katakri
7.1.1: Screening
ISO 27001
No items found.