Organisaation rooli kriittisessä infrastruktuurissa

Critical
High
Normal
Low

Organisaation oma paikka ja rooli kriittisessä infrastruktuurissa on määritelty ja kommunikoidaan eteenpäin tarpeellisille osapuolille.

Tärkeää on tunnistaa, onko yhteiskunta laajemmin riippuvainen organisaation tuottamista palveluista. Toiminnan tällainen kriittisyys voi lisätä esimerkiksi hybridi- ja informaatiovaikuttamisen riskejä ja korostaa niihin varautumisen tarvetta.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
ID.BE-2: Place in critical infrastructure
NIST
71: Organisaation roolin tunnistaminen
No items found.