Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Kriittisten toimintojen huomiointi riskienhallinnassa

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on tunnistettava sen toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittiset toiminnot (esim. asiakkaalle tarjottavat palvelut).

Kriittisiin toimintoihin liittyviä riskejä tulisi tunnistaa, arvioida sekä käsitellä korostetusti sekä säännöllisesti yhteistyössä palveluntoimittajien kanssa.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
74: Kriittisten palveluiden riskien arviointi ja hallinta
No items found.