Prosessi työsuhteiden päättymishetkelle mm. laitteiston ja pääsyoikeuksien poistoon

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiomme on määritellyt toimintatavat, joiden avulla koordinoidaan työsuhteen päättymishetkellä mm.:

  • Laitteiston palauttaminen
  • Pääsyoikeuksien poisto
  • Muun tieto-omaisuuden palauttaminen
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
8.1.4: Return of assets
ISO 27001
9.2.1: User registration and de-registration
ISO 27001

Ohjeet pääsyoikeuksiin vaikuttavien muutosten ilmoittamisesta

Critical
High
Normal
Low

Esihenkilöitä on ohjeistettu ilmoittamaan etukäteen tietojärjestelmien omistajille merkittävistä muutoksista alaisten työsuhteissa, kuten ylennyksistä, alennuksista, työsuhteen päättymisestä tai muista muutoksista työroolissa.

Ilmoituksen perusteella henkilön pääsyoikeuksia voidaan päivittää joko keskitetystä hallintajärjestelmästä tai yksittäisistä tietojärjestelmistä.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
9.2.6: Removal or adjustment of access rights
ISO 27001
I06: Pääsyoikeuksien hallinnointi
Katakri

Käyttöoikeuksien rajoittaminen työsuhteen riskihetkillä

Critical
High
Normal
Low

Mikäli henkilön työsuhde on päättymässä tai merkittävästi muuttumassa, käyttöoikeuksien vähentämistä suojattavaan omaisuuteen on harkittava riippuen seuraavista asioista:

  • henkilön haluttomuus tulevaan muutokseen
  • henkilön tämänhetkisten käyttöoikeuksien ja vastuiden laajuus
  • suojattavan omaisuuden arvo, johon työntekijällä on pääsy
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
9.2.6: Removal or adjustment of access rights
ISO 27001
5.18: Pääsyoikeudet
ISO 27001

Irtisanomisajalla olevien työntekijöiden erityisvalvonta

Critical
High
Normal
Low

Työsuhteen irtisanomisaikana organisaation olisi valvottava, ettei irtisanottu työntekijä esimerkiksi kopioi tärkeää tietoa (esim. aineetonta omaisuutta) luvattomasti.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
8.1.4: Return of assets
ISO 27001
9.2.6: Removal or adjustment of access rights
ISO 27001
No items found.