Prosessi tietosuojapyyntöjen vastaanottamiseen ja käsittelyyn

Critical
High
Normal
Low

Aina kun käsittelemme henkilötietoja, rekisteröidyllä on tiettyjä oikeuksia, mm. saada pääsy tietoihinsa ja tietyissä tilanteissa vastustaa käsittelyä tai saada tietonsa poistetuksi.

Olemme suunnitelleet toimintatavat näitä tilanteita varten, jotka voivat sisältää mm.:

  • tavat, joilla rekisteröity voi tietopyyntöjä lähettää
  • tavat, joilla tietopyynnön lähettäjän henkilöllisyys tarkistetaan
  • henkilöt, jotka auttavat rekisterin yhteyshenkilöä pyynnön käsittelyssä
  • tavat, joilla tiedot toimitetaan rekisteröidylle turvallisesti
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
15. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin
GDPR
16. Oikeus tietojen oikaisemiseen
GDPR

Rekisteröidyn oikeuksien helpottaminen tarjottujen digipalvelujen kautta

Critical
High
Normal
Low

Pilvipalvelun asiakas toimii usein henkilötietojen rekisterinpitäjänä ja on vastuussa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta, esimerkiksi pääsystä tietoihin ja niiden korjaamisesta tai poistamisesta. Pilvipalveluntarjoajan tulee tarjota asiakkaalle tarvittavat keinot tämän mahdollistamiseksi.

Organisaatio on määritellyt toimenpiteet, joilla tarjotaan pilvipalveluissa rekisterinpitäjiä autetaan rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisessa. Tämä voi sisältää esimerkiksi pilvipalvelun ominaisuuksia tai manuaalisia tukitoimenpiteitä.

Asiaankuuluvat tiedot ja mahdolliset helpotukseen liittyvät tekniset toimenpiteet on määriteltävä asiaa koskevassa sopimuksessa.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
A.2: Consent and choice
ISO 27018
A.2.1: Obligation to co-operate regarding PII principals’ rights
ISO 27018

Tarjottujen digipalvelujen listaus ja omistajien nimeäminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on ylläpidettävä listaa tarjotuista digipalveluista sekä näille nimetyistä omistajista. Omistaja vastaa palvelun tietojen täydentämisestä sekä mahdollisista muista tietoturvatoimenpiteistä, jotka liittyvät tiiviisti palveluun.

Digipalveluun liittyvä dokumentaatio sisältää mm. seuraavia tietoja:

  • Tarjotun digipalvelun tyyppi, palvelukategoria sekä käyttötarkoitus
  • Tietojen rekisterinpitäjä sekä liittyvät käsittelysopimukset
  • Palvelun toimitusketjuun liittyvät avainkumppanit ja turvallisuuvastuiden jakautuminen (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
A.2.1: Obligation to co-operate regarding PII principals’ rights
ISO 27018
A.2: Consent and choice
ISO 27018
No items found.