Käsiteltyjen, asiakkaiden omistamien tietojen käyttötarkoituksen rajoittaminen tarjotuissa pilvipalveluissa

Critical
High
Normal
Low

Tarjottujen pilvipalveluiden sopimuksen perusteella käsiteltäviä henkilötietoja ei voida käsitellä mihinkään muuhun tarkoitukseen tai poiketen asiakkaan ohjeista.

Asiakkaan ohjeet tietojen käsittelijälle voivat sisältyä pilvipalvelun tarjoajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen, joka sisältää esimerkiksi palvelun tarkoituksen ja todennäköisen aikataulun.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
A.3.1: Public cloud PII processor’s purpose
ISO 27018

Tarjottuihin digipalveluihin liittyvät sopimusehdot

Critical
High
Normal
Low

Organisaation tarjoamiin digipalveluihin liittyvät sopimusehdot on kartoitettu ja dokumentoitu. Sopimusehtoihin sisältyvät vähintään seuraavat kohdat:

  • Tarjotun palvelun luonne ja laajuus
  • Tietoturvallisuusvaatimukset (sisältäen jaetun turvallisuuden mallin)
  • Muutostenhallintamenettelyn kuvaus
  • Tallennetut lokit ja niiden valvonta
  • Häiriöiden hallinnan ja ilmoittamisen toimintatavat
  • Oikeus auditointiin ja kolmannen osapuolen arviointiin
  • Yhteensopivuus
  • Tietosuojavaatimukset ja kuvaukset henkilötietojen käsittelystä
  • Palvelun päättäminen
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
A.3.1: Public cloud PII processor’s purpose
ISO 27018
No items found.