Asianmukaisen suostumuksen hankkiminen asiakkaiden omistamien tietojen mahdollisiin kaupallisiin tarkoituksiin

Critical
High
Normal
Low

Sopimuksen nojalla käsiteltyjä henkilötietoja, esimerkiksi pilvipalvelua asiakkaille tarjottaessa, ei saa käyttää markkinointi- tai mainontatarkoituksiin ilman tietoja hallitsevan asiakkaan selkeää suostumusta.

Tätä suostumusta ei voi esimerkiksi vaatia tarjotun pilvipalvelun käytön edellytyksenä.

Tämä vaatimus on linjassa yleisten henkilötietojen käsittelyä koskevien vaatimusten kanssa, joissa kaikella henkilötietojen käsittelyllä on oltava selkeä oikeusperusta. Mahdolliset käsittelyt on dokumentoitava normaalisti.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
A.3.2: Public cloud PII processor's commercial use
ISO 27018
No items found.