Tietoja käsittelevien kumppanien listaus ja omistajien nimeäminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on ylläpidettävä listaa kumppaneista, joilla on pääsy luottaumuksellisiin tietoihin. Järjestelmätoimittajat sekä henkilötietojen käsittelijät listataan erillään muista sidosryhmistä, koska heillä on aktiivinen rooli tietojen käsittelyssä.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
28. Henkilötietojen käsittelijä
GDPR
44. Siirtoja koskeva yleinen periaate
GDPR

Tietoluovutusten dokumentointi tietovarannoille

Critical
High
Normal
Low

Tietovarannon tiedot ovat lähtökohtaisesti vain kyseisen rekisterinpitäjän käytössä ja samalla vastuulla. Mikäli luovutat tietoja eteenpäin toiselle organisaatiolle muuta käyttöä varten, siitä on informoitava selkeästi ja kerrottava mm. luovutuksen vastaanottaja sekä peruste.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
12. Läpinäkyvä informointi, viestintä ja yksityiskohtaiset säännöt rekisteröidyn oikeuksien käyttöä varten
GDPR
28. Henkilötietojen käsittelijä
GDPR

Henkilötietojen muutoksien ilmoittaminen kolmansille osapuolille

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla tulee olla ennalta suunnitellut menettelytavat tilanteisiin, joissa kolmansille osapuolille on ilmoitettava jaettujen henkilötietojen muutoksista, poistoista ja kielloista.

Nämä osapuolet voivat olla esimerkiksi tietoja käsitteleviä kumppaneita tai organisaatiota, joille henkilötietoja on luovutettu eteenpäin.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
A.7.3.7: PII controllers' obligations to inform third parties
ISO 27701
No items found.