Avainten hallintajärjestelmä

Critical
High
Normal
Low

Avainten hallintajärjestelmällä on vastuuhenkilö ja menettelytavat avainten hallintaan on ohjeistettu ja dokumentoitu.

Järjestelmän menettelyt voivat olla mm.:

  • Vastuuhenkilöllä on luettelo jaetuista ja hallussaan olevista avaimista
  • Avaimen luovutusperuste kirjataan dokumenttiin
  • Avaimet voidaan luovuttaa vain kulkuoikeuden omaavalle henkilölle
  • Henkilöstössä tapahtuvat muutokset välittyvät tarvittaessa avainten hallintaoikeuteen
  • Avainten hallintaoikeus katselmoidaan säännöllisesti
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
F05: Avainten ja numeroyhdistelmien hallinta
Katakri

Avaustunnisteiden hallintakäytännöt

Critical
High
Normal
Low

Avaustunnisteet annetaan mahdollisimman harvoille henkilöille ja henkilöt osaavat numeroyhdistelmät ulkoa.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
F05: Avainten ja numeroyhdistelmien hallinta
Katakri
FYY-05.4: Turvallisuusalue - Pääsyoikeuksien ja avaintenhallinnan menettelyt
Julkri
No items found.