Turvallisuusluokitellun tiedon turvallinen säilyttäminen (TL IV)

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio säilyttää paperiasiakirjat ja muut ei sähköisessä muodossa olevat tiedot

  • turva-alueella tai hallinnollisella alueella soveltuvaksi arvioidussa toimistokalusteessa tai
  • tilapäisesti turvallisuusalueiden ulkopuolella jos tiedon käsittelijä on sitoutunut noudattamaan annetuissa turvallisuusohjeissa määrättyjä korvaavia toimenpiteitä.

Organisaatio säilyttää sähköisessä muodossa olevat tiedot

  • turva-alueella tai hallinnollisella alueella vaatimukset täyttävässä laitteessa tai sähköisessä tietovälineessä tai
  • turvallisuusalueiden ulkopuolella vaatimukset täyttävässä päätelaitteessa tai sähköisessä tietovälineessä valvotussa tilassa tai soveltuvassa lukitussa toimistokalusteessa turvapussissa tai vastaavalla tavalla.

Mikäli alueella ei ole tiedon säilytykseen riittäväksi arvioitua säilytysratkaisua, tulisi alueen seinien, lattian, katon, ikkunoiden ja ovien täytettävä vähintään standardin SFS-EN-1627 luokkaa RC3 vastaava suoja.

Mikäli turvallisuusluokitellun tiedon säilytysyksikkönä käytetään lukittua toimistokalustetta, on varmistuttava siitä, että tunkeutumisesta jää murtojälki.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
FYY-04.1: Tiedon säilytys
Julkri
No items found.